Ciklus seksualne reakcije kod muškarca

Penis je muški kopulativni organ, jer se sperma prilikom seksualnog odnosa muškarca i žene preko penisa prenosi u žensko telo. 
Deli se na koren penisa, telo penisa i glavić (glans penisa). Koren je prekriven mišićima i kožom i cvrsto je srastao sa karličnim dnom. Telo penisa je pokretljivo, a u njemu se nalaze tri kavernozna tela, od toga, dva kavernozna tela penisa (corpus cavernosum penisa) na spoljašnjim stranama i jedno spongiozno telo penisa. Ovo poslednje okružuje mokraćnu cev, koja se provlači kroz ceo penis. Spongiozno telo penisa završava se na prednjem delu penisa u obliku glavića.
Svako kavernozno telo sastoji se od vezivnog tkiva, mišićnih vlakana i šupljina (kaverni) između njih, u koje se ulivaju male arterije (arteriae). Prilikom seksualnog uzbuđenja, ove šupljine se preko arterija pune krvlju, a vene (venae), koje omogućavaju odlivanje krvi zatvaraju se i tako nastaje zastoj krvi. Penis natiče i podiže se (erekcija).


Penis je obložen kožom, koja sadrži mnogo mišićnih ćelija, ali ne sadrži masne ćelije. 
Tako da bez obzira na vašu mišićnu masu, penis ostaje istih dimenzija. 


Na prednjem delu penisa pretvara se u kožnu prevlaku, tzv. kožicu (praeputium penis), koja obavija glavić. Ukoliko dođe do erekcije, kožica se povlači i oslobađa glavić, koji usled toga može bolje da se stimuliše.

Da bi muški kopulativni organ (penis) mogao da prodre u rodnicu (vagina) žene, neophodno je da se podigne u uspravan položaj, što nazivamo erekcijom. Erekciju može izazvati fizičko, psihičko ili senzualno uzbuđenje.
Foto: Žena.hr


Ciklus sekaualne reakcije kod muškarca:

Da bi muški kopulativni organ (penis) mogao da prodre u rodnicu (vagina) žene, neophodno je da se podigne u uspravan položaj, što nazivamo erekcijom. Erekciju može izazvati fizičko, psihičko ili senzualno uzbuđenje.

Ciklus seksualne reakcije deli se u četiri faze: 
  • Faza uzbuđenja,
  • Plato faza,
  • Faza orgazma,
  • Faza razrešenja.
Za vreme faze uzbuđenja, kavernozna i spongiozna tela penisa se pune krvlju. Krv ne otiče, jer su odvodne vene zatvorene. Usled toga, penis natiče, učvršćuje se i podiže (erekcija). Pri samom kraju faze uzbuđenja, a usled zatezanja mošnica, testisi se privlače bliže telu. 
Za vreme plato faze seksualna napetost je veoma visoka. Penis nastavlja da natiče. Naposletku dolazi do faze orgazma.
Uz kontrakcije karlične muskulature spermatozoidi dolaze do mokraćne cevi i tu se mešaju sa semenom tečnošću iz prostate i semenih mehurića. Tako nastaje sperma, koja se na mahove izbacuje u spoljnu sredinu (vaginu). 
Nakon orgazma (faze orgazma) se vene ponovo otvaraju. Tokom faze razrešenja zaustavljena krv otiče, a penis splašnjava. 

Постави коментар

0 Коментари