MKB-10

Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, 10 revizija (MKB-10), predstavlja klasifikaciju i kodiranje bolesti, kao i simptoma, loših nalaza, komplikacija, socijalnih i spoljnih uslova za nastanak i razvoj bolesti i poremećaja koju sačinjava i objavljuje Svetska zdravstvena organizacija (SZO).
Prva objavljena i međunarodno prihvaćena klasifikacija datira iz 1893. godine. Od 1948. godine projekat klasifikovanja bolesti preuzela je SZO, koja ga i dan danas vodi. Danas je u upotrebi 10. revizija ove klasifikacije, koja je objavljena 1992. godine, a sa radom na njenoj pripremi se započelo još 1983. godine. MKB-10 je objavljena na 42 svetska jezika.
Pored MKB-10 koji se koristi u svim granama medicine, postoji i DSM-5 (Američka asocijacija psihijatara), koja se primenjuje u psihijatriji, ali najvećim delom u istraživačke svrhe. DSM je od svoga prvog izdanja do danas "porastao" nekoliko puta, od 104 psihijatrijska entiteta u prvom izdanju 1952. na 357 u četvrtom izdanju 1994. godine, a isti trend je zadržan i sa petim izdanjem, koje je objavljeno u maju 2013. godine.

MKB-10
Foto: Online doctorI Zarazne i parazitarne bolesti:
 • A00-A09
  Intestinalne infektivne bolesti
 • A15-A19
  Tuberkuloza
 • A20-A28
  Zoonoze bakterijskog porekla
 • A30-A49
  Druge bakterijske bolesti
 • A50-A64
  Venerične bolesti
 • A65-A69
  Druge spirohetne bolesti
 • A70-A74
  Druge bolesti prouzrokovane hlamidijama
 • A75-A79
  Rikecioze
 • A80-A89
  Virusne infekcije centralnog nervnog sistema
 • A90-A99
  Virusne groznice i virusne hemoragične groznice koje se prenose artropodama
 • B00-B09
  Virusne infekcije koje se karakterišu ostecenjem kože i sluznice
 • B15-B19
  Virusni hepatitis
 • B20-B24
  Bolesti izazvane humanoim imunodeficijentnim virusom (HIV)
 • B25-B34
  Druga virusna oboljenja
 • B35-B49
  Mikoze
 • B50-B64
  Oboljenja uzrokovana protozoama
 • B65-B83
  Helmintijaze
 • B85-B89
  Pedikuloza, akarijaza I druge infestacije
 • B90-B94
  Posledice infektivnih I parazitarnih bolesti
 • B95-B97
  Bakterijski, virusni I drugi infektivni agensi
 • B99-B99
  Druge i neoznačene infektivne bolesti

II Tumori:
 • C00-C97
  Maligne neoplazme
 • C00-C75         Maligne neoplazme, primarne, specifične lokalizacije,                             osim limfoidnih, hematopoetskih I      
 • C00-C14         Usne, usna šupljina i farinks
 • C15-C26         Digestivni organi
 • C30-C39         Respiratorni I intratorakalni organii
 • C40-C41         Kost I zglobna hrskavica
 • C43-C44         Koža
 • C45-C49         Mezotelijalna I meka tkiva
 • C50-C50         Dojka
 • C51-C58         Ženski genitalni organi
 • C60-C63         Muški genitalni organi
 • C64-C68         Urinarni trakt
 • C69-C72         Oko, mozak i drugi delovi centralnog nervnog sistema
 • C73-C75         Tiroidna I druge endokrine zlezde
 • C76-C80         Maligni tumori označeni bolescu
 • C81-C96         Maligne neoplazme, primarne
 • C97-C97         Maligni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija
 • D00-D09
  Carcinoma in situ
 • D10-D36
  Benigne neoplazme
 • D37-D48
  Neoplazme neodređene i neoznačene prirode

III Bolesti krvi i krvotvornih organa kao i poremećaji imuniteta:
 • D50-D53
  Nutricione anemije
 • D55-D59
  Hemoliticke anemije
 • D60-D64
  Aplasticne I druge anemije
 • D65-D69
  Poremećaji koagulacije, purpura I druga hemoragicna stanja
 • D70-D77
  Druge bolesti krvi I krvotvornih organa
 • D80-D89
  Odredjeni poremecaji imunog sistema

IV Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma:
 • E00-E07
  Poremecaji štitne žlezde
 • E10-E14
  Diabetes mellitus
 • E15 E16
  Drugi poremecaji regulacije glukoze i unutrašnje sekrecije pankreasa
 • E20-E35
  Poremecaji drugih endokrinih zlezdi
 • E40 E46
  Malnutricija
 • E50-E64
  Drugi nutritivni nedostaci
 • E65-E68
  Gojaznost i druge hiperalimentacije
 • E70-E90
  Metabolicki poremecaji

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja:
 • F00-F09
  Organski i simptomatski dusevni poremecaji
 • F10-F19
  Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci
 • F20-F29
  Shizofrenija, shizoidni poremecaji I sumanuta duševna oboljenja
 • F30-F39
  Poremecaji raspolozenja
 • F40 F48
  Neuroze, stresni I somatoformni poremecaji
 • F50-F59
  Sindromi ponasanja udruženi sa fiziološkim smetnjama I fizičkim činiocima
 • F60-F69
  Poremecaji ličnosti I poremećaji ponašanja odrasle osobe
 • F70-F79
  Duševna zaostalost
 • F80-F89
  Poremecaji psihičkog razvoja
 • F90-F98
  Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
 • F99-F99
  Neodredjeni dusevni poremecaji

VI Bolesti nervnog sistema:
 • G00-G09
  Inflamatorna oboljenja centralnog nervnog sistema
 • G10-G13
  Sistemske atrofije koje primarno zahvataju centralni nervni sistem
 • G20-G26
  Ekstrapiramidalna oboljenja I poremećaji kretanja
 • G30-G32
  Druge degenerativne bolesti nervnog sistema
 • G35-G37
  Druge demijelinizirajuće bolesti centralnog nervnog sistema
 • G40-G47
  Epizodicni I paroksizmalni poremecaji
 • G50-G59
  Oštećenje nerava, nervnih korenova I pleksusa
 • G60-G64
  Polineuropatije I drugi poremecaji perifernog nervnog sistema
 • G70-G73
  Bolesti misićno-nervne spojnice I bolesti mišića
 • G80-G83
  Cerebralna paraliza I drugi paraliticki sindromi
 • G90-G99
  Druge bolesti nervnog sistema

VII Bolesti oka i pripojaka oka:
 • H00-H06
  Bolesti očnih kapaka, lakrimalnog sistema I orbite
 • H10-H13
  Bolesti konjuktive
 • H15-H22
  Bolesti sklere, kornee, irisa I cilijarnog tela
 • H25-H28
  Bolesti sociva
 • H30-H36
  Bolesti horoideje I retine
 • H40-H42
  Glaukom
 • H43-H45
  Bolesti staklastog tela I jabucice oka
 • H46-H48
  Bolesti optikusa I optičkih puteva
 • H49-H52
  Bolesti mišića oka, binokularnog motiliteta, akomodacija I refrakcija
 • H53-H54
  Poremećaji vida I slepilo
 • H55-H59
  Ostali poremecaji oka I adnexa oka

VIII Bolesti uva i mastoidnog nastavka:
 • H60-H62
  Bolesti spoljašnjeg uva
 • H65-H75
  Bolesti srednjeg uva I mastoida
 • H80-H83
  Bolesti unutrašnjeg uva
 • H90-H95
  Druge bolesti uva

IX Bolesti sistema krvotoka:
 • I00-I02
  Akutna reumatska groznica
 • I05-I09
  Hronična reumatska bolest srca
 • I10-I15
  Hipertenzija
 • I20-I25
  Ishemična bolest srca
 • I26-I28
  Bolesti srca plućnog porekla I bolesti krvnih sudova pluća
 • I80-I89
  Bolesti vena, limfnih sudova I limfnih čvorova, koja nisu na drugim mestima klasifikovana
 • I95-I99
  Druge bolesti cirkulatornog sistema

Bolesti sistema za disanje:
 • J00-J06
  Akutna infekcija gornjeg respiratornog sistema
 • J09-J18
  Influenca I pneumonija
 • J20-J22
  Druge akutne infekcije donjeg respiratornog sistema
 • J30-J39
  Druge bolesti gornjeg respiratornog sistema
 • J40-J47
  Hronične bolesti donjeg respiratornog sistema
 • J60-J70
  Bolesti pluća izazvane spoljašnim agensima
 • J80-J84
  Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma
 • J85-J86
  Supurativna I nekrotična stanja donjeg respiratornog sistema
 • J90-J94
  Druge bolesti pleure
 • J95-J99
  Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma

XI Bolesti sistema za varenje:
 • K00-K14
  Bolesti usne šupljine, pljuvačnih žlezda I vilice
 • K20-K31
  Bolesti jednjaka, želuca I duodenuma
 • K35-K38
  Apendicitis
 • K40-K46
  Hernia
 • K50-K52
  Neinfektivni enteritisi I kolitisi
 • K55-K63
  Druge bolesti creva
 • K65-K67
  Bolesti peritoneuma
 • K70-K77
  Bolesti jetre
 • K80-K87
  Bolesti žučne kese, bilijarnog trakta I pankreasa
 • K90-K93
  Druge bolesti digestivnog sistema

XII Bolesti kože i potkožnog tkiva:
 • L00-L08
  Infekcije kože I potkožnog tkiva
 • L10-L14
  Bulozne dermatoze
 • L20-L30
  Dermatitis I ekcem
 • L40-L45
  Papuloskvamozne dermatoze
 • L50-L54
  Urtikarija I eritem
 • L55-L59
  Bolesti kože i potkožnog tkiva izazvane radijacijom
 • L60-L75
  Bolesti apendiksa kože
 • L80-L99
  Druge bolesti kože I potkožnog tkiva

XIII Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva:
 • M00-M03
  Artropatije udružene sa infekcijama
 • M05-M14
  Inflamatorne poliartropatije
 • M15-M19
  Artroza
 • M20-M25
  Druge bolesti zglobova
 • M30-M36
  Sistemske bolesti vezivnog tkiva
 • M40-M43
  Deformirajuće dorzopatije
 • M45-M49
  Spondilopatije
 • M50-M54
  Druge dorzopatije
 • M60-M63
  Bolesti mišića
 • M65-M68
  Bolesti sinovije I tetiva
 • M70-M79
  Druge bolesti mekih tkiva
 • M80-M85
  Bolesti strukture I čvrstine kosti
 • M86-M90
  Druge osteopatije
 • M91-M94
  Hondropatije

XIV Bolesti mokraćno – polnog sistema:
 • N00-N08
  Glomerulonefritisi
 • N10-N16
  Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega
 • N17-N19
  Bubrežna insuficijencija
 • N20-N23
  Urolitijaza
 • N25-N29
  Druge bolesti bubrega I uretera
 • N30-N39
  Druge bolesti urinarnog sistema
 • N40-N51
  Bolesti muških genitalnih organa
 • N60-N64
  Bolesti dojke
 • N70-N77
  Zapaljenja ženskih karličnih organa
 • N80-N98
  Nezapaljenske bolesti ženskih genitalnih organa
 • N99-N99
  Druga oboljenja genitourinarnog trakta

XV Trudnoća, rađanje i babinje:
 • O00-O08
  Trudnoća završena pobačajem
 • O10-O16
  Edem, proteinurija I hipertenzija u trudnoći, porođaju I puerperijumu
 • O20-O29
  Druge bolesti majke vezane za trudnoću
 • O30-O48
  Briga o majci kod problema sa plodom, vodenjkom I porođajem
 • O60-O75
  Komplikacije za vreme porođajnuh trudova I porođaja
 • O80-O84
  Porođaj
 • O85-O92
  Komplikacije puerperijuma
 • O94-O99
  Druge označene bolesti i stanja u trudnoći, porođaju i babinjama

XVI Bolesti perinatalnog perioda:
 • P00-P04
  Bolesti ploda I novorođenčeta izazvane bolestima majke I komplikacijama trudnoće I porođaja
 • P05-P08
  Bolesti povezane sa dužinom trudnoće I rastom ploda
 • P10-P15
  Porođajna trauma
 • P20-P29
  Respiratorne I kardiovaskularne bolesti u perinatalnom periodu
 • P35-P39
  Infekcije u perinatalnom periodu
 • P50-P61
  Hemoragije I hematološke bolesti ploda I novorođenčeta
 • P70-P74
  Tranzitorne endokrine I metaboličke bolesti ploda I novorođenčeta
 • P75-P78
  Bolesti digestivnog sistema ploda I novorođenčeta
 • P80-P83
  Bolesti kože I potkožnog tkiva I poremećaj termoregulacije ploda I novorođenčeta
 • P90-P96
  Druge bolesti u perinatalnom periodu

XVII Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti:
 • Q00-Q07
  Kongenitalne malformacije nervnog sistema
 • Q10-Q18
  Kongenitalne malformacije oka, uva, lica I vrata
 • Q20-Q28
  Kongenitalne malformacije cirkulatornog sistema
 • Q30-Q34
  Kongenitalne malformacije respiratornog sistema
 • Q35-Q37
  Rascep usne I rascep nepca
 • Q38-Q45
  Druge kongenitalne malformacije digestivnog sistema
 • Q50-Q56
  Kongenitalne malformacije genitalnih organa
 • Q60-Q64
  Kongenitalne malformacije urinarnog sistema
 • Q65-Q79
  Kongenitalne malformacije I deformacije mišićno-koštanog sistema
 • Q80-Q89
  Druge kongenitalne malformacije
 • Q90-Q99
  Hromozomske anomalije, neklasifikovane

XVIII Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu:
 • R00-R09
  Simptomi I znaci koji se odnose na cirkulatorni I respiratorni sistem
 • R10-R19
  Simptomi I znaci koji se odnose na digestivni sistem I abdomen
 • R20-R23
  Simptomi I znaci koji se odnose na kožu I potkožna tkiva
 • R25-R29
  Simptomi I znaci koji se odnose na nervni I mišićno-koštani sistem
 • R30-R39
  Simptomi I znaci koji se odnose na urinarni sistem
 • R40-R46
  Simptomi I znaci koji se odnose na poimanje, percepciju, emocionalno stanje I ponašanje
 • R47-R49
  Simptomi I znaci koji se odnose na govor I glas
 • R50-R69
  Opšti simptomi I znaci
 • R70-R79
  Abnormalni nalazi krvi, bez dijagnoze
 • R80-R82
  Abnormalni nalazi urina, bez dijagnoze
 • R83-R89
  Abnormalni nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci I tkiva, bez dijagnoze
 • R90-R94
  Abnormalni nalazi kod dijagnostičkih snimanja I funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze
 • R95-R99
  Nedovoljno definisani I nepoznati uzroci smrti

XIX Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka:

 • S00-S09
  Povrede glave
 • S10-S19
  Povrede vrata
 • S20-S29
  Povrede grudnog koša
 • S30-S39
  Povrede abdomena, slabine I karlice
 • S40-S49
  Povrede ramena I nadlaktice
 • S50-S59
  Povrede lakta I podlaktice
 • S60-S69
  Povrede ručja I šake
 • S70-S79
  Povrede kuka I butine
 • S80-S89
  Povrede kolena I potkolenice
 • S90-S99
  Povrede skočnog zgloba I stopala
 • T00-T07
  Višestruke povrede tela
 • T08-T14
  Povrede neznačenog predela trupa, udova ili drugih delova tela
 • T15-T19
  Dejstvo stranog tela prodrlog kroz prirodni otvor
 • T20-T32
  Opekotine I razjedi
 • T20-T25          Opekotine I razjedi označenih spoljašnjih delova tela
 • T26-T28          Opekotine I razjedi ograničeni na unutrašnjost
 • T29-T32          Opekotine I razjedi multiplih I neoznačenih delova tela
 • T33-T35
  Promrzline
 • T36-T50
  Trovanje lekovima, medikamentima I biološkim supstancama
 • T51-T65
  Toksični efekti supstancija, prvenstveno nemedicinskih po poreklu
 • T66-T78
  Drugi I neoznačeni efekti spoljnih uzroka
 • T79-T79
  Izvesbe rane komplikacije traume
 • T80-T88
  Komplikacije hiruške I medicinske nege, neklasifikovane na drugom mestu
 • T90-T98
  Posledice povreda, trovanja I drugih efekata spoljnih uzroka
XX Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja:

 • V01-X59
  Nesreće
 • V30-V39         Povrede vozača vozila ili putnika sa tri točka 
 • V40-V49         Povrede vozača automobila ili putnika u saobraćaju   
 • V50-V59         Povrede vozača kamiona ili dostavnog vozila ili putnika 
 • V60-V69         Povrede vozača teškog transportnog vozila ili putnika 
 • V70-V79         Povrede vozača autobusa ili putnika u saobraćaju
 • V80-V89         Druge nesreće putnih vozila
 • V90-V94         Nesreće u transportu na vodi
 • V95-V97         Nesreće vazdušnog I svemirskog transporta
 • V98-V99         Nesreće vozila koje se ne mogu svrstati na drugo mestu
 • W00-W19       Padovi
 • W20-W49       Izlaganje neživim mehaničkim silama
 • W50-W64       Izlaganje živim mehaničkim silama
 • W65-W74       Zadesno davljenje I potapanje
 • W75-W84       Druga zadesna ugrožavanja disanja
 • W85-W99       Izlaganje električnoj struji, radijaciji 
 • X00-X09         Izlaganje dimu, vatri I plamenu
 • X10-X19         Kontakt sa toplotom I vrelim materijama
 • X20-X29         Kontakt sa otrovnim životinjama I biljkama
 • X30-X39         Izlaganje prirodnim silama
 • X40-X49         Zadesno trovanje I izlaganje toksičnim supstancama
 • X50-X57         Prekomerni napor, putovanje I oskudica
 • X58-X59         Zadesno izlaganje drugim nepecifičnim faktorima
 • X60-X84
  Namerno samopovređivanje
 • X85-Y09
  Nasilje
 • Y10-Y34
  Događaji neodređene namere
 • Y40-Y84
  Komplikacije hiruške I medicinske nege
 • Y85-Y89
  Posledice spoljašnjih uzroka morbiditeta I mortaliteta
 • Y90-Y98
  Dodatni fatori koji se odnose na uzroke morbiditeta I mortaliteta, klasifikovani na drugom mestu
XXI Faktori koji utiču na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom:

 • Z00-Z13
  Lica koja traže zdravstvenu službu radi pregleda I ispitivanja
 • Z20-Z29
  Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog zaraznih bolesti
 • Z30-Z39
  Lica koja traže zdravstvenu službu radi reprodukcije
 • Z40-Z54
  Lica koja traže zdravstvenu službu radi specifičnih procedura I zdravstvene nege
 • Z55-Z65
  Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog socio-ekonomskih psiho-socioloških okolnosti
 • Z70-Z76
  Lica koja traže zdravstvenu službu radi drugih okolnosti
 • Z80-Z99
  Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog porodične i lične anamneze i određenih stanja koja utiču na zdravlje
 Privremeno dodeljivanje novih bolesti neizvesne etiologije ili hitna upotreba (U00-U49).

Постави коментар

0 Коментари